İstemeyyoz Biz Bunnarı – Şenol CÖMERT

şenol-cömert-2-bodrum-gündem-dergi-yazıları-1Vakti ve nakti müsait olanlar arasında bir anket yapılsa “tatil yapmak isteseniz bu hakkı nerede kullanırdınız diye”  muhtemelen yanıtlarda Bodrum ismi ilk sırada çıkar.

Hayal dünyamızı süsleyen bu kasabayı bir de eski Bodrum’lular dan Zürala ya ( Zühra hala)  sorduk neler söyledi neler…

Buyrun size asıl Bodrum…

A gızım a nerde o esgi Bodurumla…

Evveli bölemidi, herkes birbirini bilidi,

Yolda gideken güze şapgalı, gıravadlı girini görsek, bak gı gördün mü ‘cavırbu’derdik.

Hindi ölemi, bidene foterli insan görsek anaa bu kölü nerleden geggeli acaba yolunumu şaşırdı deyoz.

Yabancıla basmış Bodurumu gızım yabancıla…

Denize gircek yalıgıyı bile galmamış bassene hepicini gapatmış zenginne önünden bile geçirtmeddurla…

Evveli oturmıya gideken kapıyı bile kidlemezdik, inaddarı kapının üstüne asıveridik.

Oluda gelen olusa inaddarı orda asıldduru görüse “Haa..Züralam evde yok gine nerlede zivredduru kimbili sona gine gelem bari”der,sofadaki babışları üsd üsdüne goduktan  sona geri dönedik. ( Zürala eve geldende üsd üsde gondduru babışları gördende geleni gideni oldunu bilidi).

şenol-cömert-2-bodrum-gündem-dergi-yazıları mendirek kızıAltıncıla bile cumaya gideken gapıya sandelye gorladı nein kidlemesimiş u.

Hırsızlık mırsızlık bilinen bişe dedi…

Vesaitmi vadı eskiden kölere yayan gidedik.

Müsgebiye, Gırlara, Çırkana, Belene, Yakıya, Girele, Göle, Alazetine, Garannıga, Zıpzıba, Pınarlıbelene, Çocukmezarlına, Garakayıya, Yalıya, Sandımıya her bi gıya…

Garaovı’ya tütün gırmıya, pamık toplamıya gidedik evvelden…

Süngercilemiz vadı esgiden, pek güze para gazanırladı.

Tenal gıradık avastos geldimi,

Zemeride gorklangoz toplardık yamırdan sona.

Bahar geldendeyse şelep gazardık.

Mandelin baccalanı sulamıya başlardık, ganelleden akan sunan.

Iscakla artdende çatma goçadık ölenleri, dön Allah dön, ıscakda benimiz sulanı gidedi.

Samanı saklardık gışa,buydeyi saradık eşeğe demennere götürüdük un üğüddürmiye.

Günnenen beklerdik sıra bene gelsin de buydeyim üyütülsün diye.

Dıngıl suğukda zetin toplamıya gidedik, dikenne yara ededi barmaklamızın uşlanı…

Galmadı gari bunna galmadı yavrım!

Nerdee u esgi güne hindi.

Kapının önnene çıkamedduruz, yabancıladan geçilmedduru gari evlen önü.

Çikin çikin insanna basmış Bodurumu, huzurumuz mu galdı gari bassenize.

Ne bulurla borlada bu cavırın enikleri bilmenki.

Yaz geldimi hele gaçasımız geliyo bizim  borladan Galabalık, patıltı, kütültü gızım sormen gari napcez bilemedduruz.

şenol-cömert-2-bodrum-gündem-dergi-yazıları-2

Tutdurdula turizm de, turizm diye

Aha na ortada turizm.

Duyuddurum hep, geliyolamış cavırla her bişeyi yiyolamış,içiyolamış accıcık para veyolamış,  kakık gidiyolamış sona.

Benede damat deveyo, undan duyuddurun bunnarı.

Ben vara evvelden evimin odalanda yatırıdım cavırları.

Bi güze para gazanırdım u zamanna.

Huna bassenize nigıda deyişmiş turizm hindi.

Sığır gibi yi git nerdese para bile vemecekle, böze turizmciligmi olumuş.

İsdemem ben böle turizmcilik murizimcilik.

şenol-cömert-2-bodrum-gündem-dergi-yazıları-3

Bide ne duydum geçennede bilddurumusunuz.

Benin evin öte gıyında bidene avıkat galddıru u devedi.

Nene bilddurumun Bodrumun insannanın hepici borçlu dedi.

İcirada gırmızı dosyadan geçilmedduru, alcekle hepsinin evleni barglanı dedduru.

Aaaa gı pek şaşırdıma hani!

Taaa sabahlara gada çalış, uykula uyuma ortalada para yok hepici borçlu nası bişe böle bu ben annamadım gızım.

Bak deveyom eyi dine beni

Ben turis muris isdemeyom,biz eskiden daha huzurluduk.

Mutluduk, paramızda vadı, hindi ölemi huna basense…

Bene esgi Bodurumumu vesinne geri!

Defolsun gitsin bu bizin dadımızı gaçıran gılıksızla!

İsdemeyoz biz bunnarı, İSDEMEYOZ…!

Paylaşım için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir