Mehmet BEKAR

Tüm YazılarıBilginin Tecavüze Uğraması ya da Anlamın Anlamsızlaşması – Mehmet BEKAR

Günümüz, bilgiye en kolay ulaşma çağı.Bilgi iletiminin, kitaptan gazeteye, gazeteden radyoya, radyodan televizyona, televizyondan sosyal medyaya evrilmesiyle,  bilginin kendini göstermesi,

Paylaşım için teşekkür ederiz.